Συστάσεις 2016

Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2016-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2016 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2016
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2016-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2016
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2016
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλά αεροδρόμια της Ελληνικής επικράτειας τα οποία δέχονται διεθνείς πτήσεις δεν διαθέτουν διαγράμμιση στον χώρο στάθμευσης α/φων. Επίσης τα αεροδρόμια αυτά δεν έχουν αδειοδοτηθεί με βάση το κανονιστικό πλαίσιο για την χορήγηση άδειας λειτουργίας και εκμετάλλευσης τους.
Σύσταση 2016 – 04: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να φροντίσει για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που αφορά την έκδοση/χορήγηση άδειας λειτουργίας και εκμετάλλευσης των αεροδρομίων που δέχονται διεθνείς πτήσεις και δεν διαθέτουν την σχετική άδεια.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2016-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2016
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2016
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2016-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2016 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2016
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2016-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2016
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2016
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλά αεροδρόμια της Ελληνικής επικράτειας τα οποία δέχονται διεθνείς πτήσεις δεν διαθέτουν διαγράμμιση στον χώρο στάθμευσης α/φων. Επίσης τα αεροδρόμια αυτά δεν έχουν αδειοδοτηθεί με βάση το κανονιστικό πλαίσιο για την χορήγηση άδειας λειτουργίας και εκμετάλλευσης τους.
Σύσταση 2016 – 03: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να φροντίσει για την άμεση διαγράμμιση των χώρων σταθμεύσεις α/φων των Διεθνών Αερολιμένων που δεν διαθέτουν σχετική διαγράμμιση.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2016-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2016
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2016
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2016-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/03/2016 -- Αποδέκτης:Τον Κατασκευαστή: Aero Adventure Aviation (προηγουμένως Arnet Pereyra Inc)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2016
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2016-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/03/2016
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2016
Αποδέκτης: Τον Κατασκευαστή: Aero Adventure Aviation (προηγουμένως Arnet Pereyra Inc)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η εταιρεία κατασκευής του συναρμολογούμενου αμφίβιου ‘AVENTURA II’ να εξετάσει την δυνατότητα εξοπλισμού του αμφίβιου με σύστημα αποστράγγισης της δεξαμενής καυσίμου του.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2016-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/03/2016
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2016
Αποδέκτης: Τον Κατασκευαστή: Aero Adventure Aviation (προηγουμένως Arnet Pereyra Inc)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2016-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/03/2016 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2016
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2016-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/03/2016
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2016
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Εισαγωγή: Είναι γνωστό ότι υπάρχουν αρκετές Υπερελαφρές Πτητικές Αθλητικές Μηχανές (ΥΠΑΜ) όλων των κατηγοριών οι οποίες έχουν ως βάση και πετούν στην Ελλάδα και φέρουν Ιταλικό νηολόγιο εκδοθέν από το Aero Club d’Italia, όπως το διθέσιο υπερελαφρό αμφίβιο του ατυχήματος. Αυτό κυρίως συμβαίνει επειδή με δύο φωτογραφίες, μία υπεύθυνη δήλωση και κάποιο παράβολο μπορούν να αποκτήσουν νηολόγιο και έγγραφο πλοϊμότητας από τον Ιταλικό Οργανισμό που επιβλέπει τα υπερελαφρά στην Ιταλία, ενώ στην Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσουν όλες τις διαδικασίες και τους ελέγχους που απαιτεί ο Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών και το π.δ. 283/2001 περί πτητικής ικανότητας, ερασιτεχνικών και άλλων ειδικών κατηγοριών αεροσκαφών.
Σύσταση Ασφαλείας 2016-01: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει σε συνεργασία με το Aero Club d’Italia αν τα ΥΠΑΜ που εδρεύουν στην Ελλάδα και φέρουν Ιταλικό νηολόγιο ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Ιταλικού νομοθετικού πλαισίου για τις ΥΠΑΜ.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2016-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/03/2016
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2016
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση: