ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ της ΕΔΑΑΠ

Press-Releases

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 03-7-2017     2η Περιφερειακή συνάντηση ΕΔΑΑΠ και της ΕΛΑΟ με φορείς της Γενικής Αεροπορίας στη Θεσαλλονίκη )

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 07-4-2017     ( 5η συνάντηση ΕΔΑΑΠ με Flight Safety Managers Ελληνικών αεροπoρικών εταιριών )

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 17-1-2017     ( 2η συνάντηση της ΕΔΑΑΠ-ΕΛΑΟ με φορείς της Γενικής Αεροπορίας )

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 05-12-2016    ( 4η συνάντηση ΕΔΑΑΠ με Flight Safety Managers Ελληνικών αεροπoρικών εταιριών )

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 08-4-2016     3η συνάντηση ΕΔΑΑΠ με Flight Safety Managers Ελληνικών αεροπoρικών εταιριών )

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 11-01-2016    (Συνάντηση της ΕΔΑΑΠ με τους Φορείς Γενικής Αεροπορίας Δυτικής Ελλάδας στην Ιερά Πόλη  Μεσολογγίου )

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 01-12-2015   (Ολοκλήρωση Σεμιναρίου «Reachout Workshop on Aircraft Accident Investigation & Safety Management Systems»)

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 17-11-2015  (Διοργάνωση Σεμιναρίου «Reachout Workshop on Aircraft Accident Investigation & Safety Management Systems»)

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 20-10-2015  (συνάντηση της ΕΔΑΑΠ-ΕΛΑΟ με φορείς της Γενικής Αεροπορίας)

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 15-6-2015 (συνάντηση της ΕΔΑΑΠ-ΕΛΑΟ με σωματεία/εκπαιδευτές/αεραθλητές υπερελαφρών)

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 30-04-2015 (2η συνάντηση ΕΔΑΑΠ με Flight Safety Managers Ελληνικών αεροπ. εταιριών)

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 20-2-2015 (συνάντηση της ΕΔΑΑΠ-ΕΛΑΟ με σωματεία/εκπαιδευτές/αεραθλητές αλεξιπτώτου πλαγιάς)

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 21-11-2014 (συνάντηση ΕΔΑΑΠ με Flight Safety Managers Ελληνικών αεροπ. εταιριών)

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 11-3-2014 (εξαφάνιση αεροσκάφους Μαλαισιανών Αερογραμμών)