Συστάσεις 2014

Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2014-10 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2015 -- Αποδέκτης:Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 06/2014

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-10 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 06/2014

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία να εξετάσει τρόπους ενημέρωσης των αλλοδαπών αεραθλητών ΙΑΣ για τους χώρους απογείωσης/προσγείωσης που ικανοποιούν τις κανονιστικές απαιτήσεις των ΙΑΣ. Ειδικότερα τα χαρακτηριστικά αυτών των χώρων απογείωσης/προσγείωσης όπως διαστάσεις, εδαφική μορφολογία, προσανατολισμός, μετεωρολογική καταλληλόλητα και βαθμό δυσκολίας.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-10 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 06/2014

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2014-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2015 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 06/2014

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 06/2014

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορία να επανεξετάσει και να προβεί στις αναγκαίες αναθεωρήσεις του εν ισχύ Κανονισμού Αιωροπτέρων και Αλεξιπτώτων Πλαγιάς.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 06/2014

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Δ/355/14.01.2016] ότι εκδόθηκε ο κανονισμός για τα μηχανοκίνητα πτητικά μέσα που έχουν μέγιστο βάρος απογείωσης ίσο ή μικρότερο των 70 κιλών ενώ προχωρά άμεσα στις διαδικασίες για τη δημιουργία νέου κανονιστικού πλαισίου για τα αλεξίπτωτα πλαγιάς [ Η ΕΔΑΑΠ αξιολογεί ώς "Μερικά Επαρκής" την απάντηση μέχρι την έκδοση του νέου κανονισμού για τα αλεξίπτωτα πλαγιάς].
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2014-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2015 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 05/2014
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 05/2014
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η ΥΠΑ να εξετάσει την έκδοση κανονιστικού πλαισίου που να καλύπτει την πτητική λειτουργία μηχανοκίνητων αλεξιπτώτων πλαγιάς με βάρος συσκευής μικρότερο των 70 kg.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 05/2014
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Εκδόθηκε από την ΥΠΑ το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο (ΦΕΚ Β/2937/31.12.2015) το οποίο καλύπτει την πτητική λειτουργία μηχανοκίνητων αλεξιπτώτων πλαγιάς με βάρος συσκευής μικρότερο των 70 kg.
Σύνδεσμος:
http://www.ypa.gr/userfiles/4659ed30-b59b-4111-9747-a3550129731a/document.pdf
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2014-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/10/2014 -- Αποδέκτης:Φορείς Επίγειας Εξυπηρέτησης α/φων
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2014

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/10/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2014

Αποδέκτης: Φορείς Επίγειας Εξυπηρέτησης α/φων
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Κείμενο Σύστασης: Οι δραστηριοποιούμενοι στην επίγεια εξυπηρέτηση α/φων, φορείς επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενοι χρήστες, να προβούν στις κατάλληλες τροποποιήσεις των εγχειριδίων λειτουργίας τους αφού εξετάσουν και επιβεβαιώσουν ότι οι χρησιμοποιούμενες διαδικασίες περιγράφουν λεπτομερώς τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης εδάφους και εποπτείας και ότι οι διαδικασίες λαμβάνουν υπόψη και τους τύπους των μέσων τα οποία εξυπηρετούν.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/10/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2014

Αποδέκτης: Φορείς Επίγειας Εξυπηρέτησης α/φων
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ3/A/23103/6675/28.09.2018] απαντά στη Σύσταση Ασφαλείας 2014-07: ότι εστάλη το υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ3/Β/39743/10126/16.12.2014, έγγραφο] στους φορείς επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενους χρήστες, προκειμένου να προβούν στις κατάλληλες τροποποιήσεις των εγχειριδίων λειτουργίας τους. Με το υπ'αριθμ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ3/Β/22884/6635/27.09.2018 , η Διεύθυνση Αερολιμένων [ΥΠΑ] επανήλθε με νέο έγγραφο, για τη συμμόρφωση των ανωτέρω και την υλοποίηση της σύστασης. [Η απάντηση της ΥΠΑ θα αξιολογηθεί σύντομα από την ΕΔΑΑΠ]
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2014-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 18/06/2014 -- Αποδέκτης:Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2014 

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 18/06/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2014 

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία και ειδικότερα οι Επιτροπές Αιωροπτεριμού και Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς, στα πλαίσια των δυνατοτήτων ελέγχων που τους δίνει ο Κανονισμός Αιωροπτέρων και Αλεξιπτώτων Πλαγιάς, να εκπονήσουν πρόγραμμα ενημέρωσης των αεραθλητών, που δραστηριοποιούνται από χώρους απογείωσης που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού, για τους κινδύνους που εμπεριέχει η δραστηριότητά τους αυτή στους ιδίους αλλά και σε όλη της αεροπορική κοινότητα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 18/06/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2014 

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2014-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 18/06/2014 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2014

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 18/06/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2014

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Να εξετασθεί η αναθεώρηση του εν ισχύ Κανονισμού Αιωροπτέρων και Αλεξιπτώτων Πλαγιάς ώστε να τεθούν τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά καταλληλότητας των χώρων απογείωσης των συσκευών αυτών.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 18/06/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2014

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Δ/355/14.01.2016] ότι εκδόθηκε ο κανονισμός για τα μηχανοκίνητα πτητικά μέσα που έχουν μέγιστο βάρος απογείωσης ίσο ή μικρότερο των 70 κιλών ενώ προχωρά άμεσα στις διαδικασίες για τη δημιουργία νέου κανονιστικού πλαισίου για τα αλεξίπτωτα πλαγιάς [ Η ΕΔΑΑΠ αξιολογεί ώς "Μερικά Επαρκής" την απάντηση μέχρι την έκδοση του νέου κανονισμού για τα αλεξίπτωτα πλαγιάς]
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2014-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014 -- Αποδέκτης:Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2014

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2014

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Κείμενο Σύστασης: Να ενημερωθούν μέσω της ΕΛΑΟ και των Αερολεσχών μελών της όλοι οι χειριστές για το αυξημένο επίπεδο ικανοτήτων και εμπειρίας που απαιτούν οι πτήσεις υπό συνθήκες δυνατού ανέμου.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2014

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Ανταπόκριση: H Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία απαντά με έγγραφό της [ΕΛΑΟ/144/2014] ότι τονίζει πως το μεγαλύτερο ποσοστό των συμβάντων η ΕΔΑΑΠ διερευνά [Αλεξίπτωτα πλαγιάς] , αφορούν περιστατικά που έχουν συμβεί από άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με την ΕΛΑΟ, τα σωματεία της ή τις Σχολές που λειτουργούν με την εποπτεία των σωματείων. Από την στιγμή λοιπόν που η ενασχόληση με πτήση αεραθλητικών συσκευών δεν γίνεται αποκλειστικά μέσω των σωματείων της ΕΛΑΟ, και ούτε η ΕΛΑΟ ή τα σωματεία έχουν δυνατότητα ελέγχου όλων των πτήσεων που γίνονται στον ελληνικό εναέριο χώρο, οι ενέργειες που είναι δυνατόν να κάνουμε [ΕΛΑΟ] περιορίζονται μόνο στα μέλη ή αθλητές των σωματείων της ΕΛΑΟ. Το υπάρχον νομικό καθεστώς είναι περιοριστικό και χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόσφατο περιστατικό με τον Κανονισμό Paramotor τον οποίο εκδώσαμε [ΕΛΑΟ] σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που μας έχουν δοθεί. Το σχέδιο του εν λόγω κανονισμού έχει κατατεθεί και -στην ΥΠΑ εδώ και δύο χρόνια προς επεξεργασία και παρατηρήσεις, καμία απάντηση δεν έχουμε λάβει [ΕΛΑΟ] παρά μόνο επιστολές ότι παρατύπως προχωρήσαμε στην έκδοση του και παράλληλα απαγόρευση οποιαδήποτε αεραθλητικής δραστηριότητας για το συγκεκριμένο αεράθλημα. [ Η Απάντηση θα αξιολοξηθεί από την ΕΔΑΑΠ σύντομα]
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2014-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2014

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2014

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η ΥΠΑ να εξετάσει την αναθεώρηση του εν ισχύ κανονισμού Αιωροπτερισμού και Αλεξίπτωτου Πλαγιάς ώστε:
α. Nα θεσμοθετηθούν οι απαιτήσεις για την εκπαίδευση και την έκδοση αδειών χειριστών ΙΑΣ.
β. Να καταστεί υποχρεωτική η χρήση συσκευών αποτύπωσης ίχνους (GPS) οι οποίες εκτός των άλλων να δίνουν την δυνατότητα στους χειριστές να γνωρίζουν τη ταχύτητά τους και κατά συνέπεια την ταχύτητα του ανέμου.
γ. Να καταστεί υποχρεωτική η χρήση φορητών συσκευών VHF και να εξασφαλιστούν συγκεκριμένες συχνότητες επικοινωνίας αποκλειστικής χρήσης συσκευών ΙΑΣ σε οργανωμένους/εγκεκριμένους χώρους πτήσης αυτών.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2014

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: H ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ ΥΠΑ/Δ2/Δ/9605/16.11.2015] ότι οι διαδικασίες εκπόνησης νέου Κανονισμού Αιωροπτερισμού και Αλεξιπτώτου Πλαγιάς θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2016 με την δημοσίευση νέου Κανονισμού. Ο νέος Κανονισμός θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες εκπαίδευσης και οργάνωσης των αεραθλητικών σωματείων και χορήγησης αδειών στους χειριστές, τη συντήρηση των μέσων, τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά της καταλληλότητας των χώρων απογείωσης, τους όρους δραστηριοποίησης των αλλοδαπών χειριστών στην Ελλάδα και την υποχρέωση χρήσης GPS και φορητών συσκευών VHF. [H ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε ως "Ανοιχτή - Μερικά Επαρκής" την απάντηση μέχρι την έκδοση του νέου κανονισμού]
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2014-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014 -- Αποδέκτης:Οργανισμό Εκπαίδευσης Χειριστών α/φων Superior Air S.A.
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2014

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2014

Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης Χειριστών α/φων Superior Air S.A.
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός να επανεξετάσει το θέμα της έντασης του ανέμου με την οποία επιτρέπονται οι πτήσεις του R22 και την περίπτωση να θέσει ο ίδιος στο εγχειρίδιο λειτουργίας του, περιορισμούς και όρια στην ένταση του ανέμου, των ριπών και στροβιλισμών αυτού πάνω από τα οποία θα απαγορεύονται οι εκπαιδευτικές πτήσεις.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2014

Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης Χειριστών α/φων Superior Air S.A.
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2014-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2014

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2014

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: H ΥΠΑ να εξετάσει την δυνατότητα καθορισμού πτητικών περιορισμών στο εγχειρίδιο λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Οργανισμών, που να περιλαμβάνουν περιορισμούς και όρια ανά τύπο πτητικού μέσου πέραν των οποίων θα απαγορεύεται η εκτέλεση εκπαιδευτικών πτήσεων.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2014

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση: