Συστάσεις 2013

Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2013-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/04/2013 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link 64Πόρισμα 01/2013

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2013-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/04/2013
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link 64Πόρισμα 01/2013

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στους ειδικούς όρους της άδειας τεχνικής εκμετάλλευσης αεροσκαφών εναερίων εφαρμογών που εκδίδει, όπου λόγω του έργου χρησιμοποιούνται προσωρινά πεδία προσγείωσης ελικοπτέρων, να συμπεριλάβει την υποχρέωση του εκμεταλλευόμενου για τοποθέτηση σήμανσης εντοπισμού των καλωδίων που βρίσκονται στην γειτνίαση τους.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2013-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/04/2013
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link 64Πόρισμα 01/2013

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2013-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/04/2013 -- Αποδέκτης:ΔΕΗ
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link 64Πόρισμα 01/2013

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2013-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/04/2013
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link 64Πόρισμα 01/2013

Αποδέκτης: ΔΕΗ
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η ΔΕΗ να εξετάσει την δυνατότητα έκδοσης σχετικού εγχειριδίου, κατά τα πρότυπα IEEE Std 9575, που θα εμπεριέχει διαδικασίες και οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση καθαρισμού των μονωτήρων με την χρήση ελικοπτέρων, των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις και των μέτρων ασφάλειας και προστασίας αυτών.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2013-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/04/2013
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link 64Πόρισμα 01/2013

Αποδέκτης: ΔΕΗ
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση: