Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2012-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/04/2012 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2012

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2012-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/04/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2012

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: 2012 – 01: Η ΥΠΑ να εξετάσει την αναθεώρηση του εν ισχύ κανονισμού Αιωροπτερισμού και Αλεξίπτωτου Πλαγιάς ώστε να θεσμοθετηθούν όλα εκείνα τα μέτρα που θα προσδιορίζουν και θα ελέγχουν τις διαδικασίες εκπαίδευσης και σωστής οργάνωσης των φορέων/αεραθλητικών σωματείων που δραστηριοποιούνται με το αλεξίπτωτο πλαγιάς, την εκπαίδευση, την έκδοση αδειών, την συντήρηση των μέσων, την καταγραφή και οργάνωση των χώρων άσκησης των πτητικών δραστηριοτήτων καθώς και την αποφυγή των ανεξέλεγκτων δραστηριοτήτων γενικότερα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2012-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/04/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2012

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ σε έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/8987/08.03.2012] απαντά ότι είναι στη διαδικασία εκπόνησης νέου κανονισμού για τα αλεξίπτωτα πλαγιάς και τα μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα πλαγιάς καθαρού βάρους μικρότερου των 70 κιλών [Η ΕΔΑΑΠ αξιολογεί την απάντηση ως "Μερικά Επαρκής" μέχρι την έκδοση του εν λόγω κανονισμού]