Συστάσεις 2017

Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2017-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2017-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να ενημερώσει τις Αερολέσχες οι οποίες διαθέτουν τα α/φη τους σε μέλη τους με μικρή πτητική εμπειρία, τα οποία θέλουν να εκτελέσουν μόνα τους προσγειω-απογειώσεις σε αεροδρόμια που δέχονται μεγάλη κυκλοφορία, να επιλέγουν χρονικά διαστήματα που η κυκλοφορία είναι μικρή.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2017-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2017-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2017-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει την δυνατότητα οι λιγότερο έμπειροι χειριστές, με συνολική πτητική εμπειρία κάτω των εκατό (100) ωρών, να πετάνε με εκπαιδευτή τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο στον κύκλο του αεροδρομίου, με σκοπό την ανανέωση των γνώσεων τους στις διαδικασίες προσέγγισης, κλιμάκωσης και προσγείωσης.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2017-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2017-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2017-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει τις περιπτώσεις των αεροδρομίων όπου εμφανίζεται το φαινόμενο της θαλάσσιας αύρας και το οποίο δύναται να επηρεάσει τις προσγειώσεις ή απογειώσεις των α/φων. Τις περιπτώσεις αυτές να τις δημοσιεύσει στο AIP Greece.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2017-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2017-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017 -- Αποδέκτης:Ανεμολέσχη Αθηνών
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2017

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2017-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2017

Αποδέκτης: Ανεμολέσχη Αθηνών
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Ανεμολέσχη Αθηνών να θεσπίσει διαδικασίες για τον έλεγχο των απαιτήσεων συντήρησης των ανεμοπτέρων της από προσωπικό που να διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2017-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2017

Αποδέκτης: Ανεμολέσχη Αθηνών
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2017-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017 -- Αποδέκτης:Ανεμολέσχη Αθηνών
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2017

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2017-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2017

Αποδέκτης: Ανεμολέσχη Αθηνών
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Ανεμολέσχη Αθηνών να επιστήσει στα μέλη της την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών πτήσης και να φροντίσει για την συνεχή ενημέρωσή τους.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2017-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2017

Αποδέκτης: Ανεμολέσχη Αθηνών
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2017-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/09/2017 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε01/2017
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2017-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/09/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε01/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά την ανωτέρω διερεύνηση προκύπτει ότι η διακίνηση καυσίμου εντός του αεροδρομίου κάποιες φορές γίνεται από μη αδειοδοτημένους μεταφορείς, χρησιμοποιώντας μη πιστοποιημένα δοχεία μεταφοράς, ενώ ταυτόχρονα αυτά τα δοχεία αποθηκεύονται σε μη κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος χρήσης ακατάλληλου καυσίμου στα α/φη καθώς και κίνδυνος έκρηξης. Επίσης ο ανεφοδιασμός κάποιων αεροσκαφών πραγματοποιείται δια της βαρύτητας και όχι μέσω ειδικής διάταξης σωλήνα και ακροφυσίου κατάλληλα γειωμένων κι έτσι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης λόγω συσσώρευσης στατικού ηλεκτρισμού.
-
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2017-02: Η ΥΠΑ να ενημερώσει όλους τους εμπλεκομένους, φορείς και ιδιοκτήτες α/φων Γενικής Αεροπορίας για τις απαιτήσεις του κανονισμού ανεφοδιασμού και για την πιστή εφαρμογή του.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2017-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/09/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε01/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ αποδέχθηκε τις Συστάσεις Ασφάλειας 2017-01 και 2017-02 ενημερώνοντας την ΕΔΑΑΠ σχετικά [έγγραφο ΥΠΑ/Δ3/Α/23103/6675/28.09.2018], κοινοποιώντας τις σχετικές ενέργειές της [έγγραφο ΥΠΑ/Δ3/Γ/23101/6674/28.09.2018] προς την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ιδιοκτητών αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας για τις απαιτήσεις του κανονισμού ανεφοδιασμού και για την διασφάλιση της πιστής εφαρμογής του. Η Fraport, σε συνέχεια των ενεργειών της ΥΠΑ ενημέρωσε την ΕΔΑΑΠ ότι εξέδωσε δική της σχετική Σύσταση Ασφάλειας [SIB 013] για τα αεροδρόμια τα οποία διαχειρίζεται στην Ελλάδα, την οποία κοινοποίησε στην ΕΔΑΑΠ. [ Η ΕΔΑΑΠ Αξιολόγησε ως Επαρκής – Κλειστή τη σύσταση 2017-01 και 2017-02 με το έγγραφό της : ΕΔΑΑΠ/3599/18.10.2018]
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2017-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/09/2017 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε01/2017
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2017-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/09/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε01/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά την ανωτέρω διερεύνηση προκύπτει ότι η διακίνηση καυσίμου εντός του αεροδρομίου κάποιες φορές γίνεται από μη αδειοδοτημένους μεταφορείς, χρησιμοποιώντας μη πιστοποιημένα δοχεία μεταφοράς, ενώ ταυτόχρονα αυτά τα δοχεία αποθηκεύονται σε μη κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος χρήσης ακατάλληλου καυσίμου στα α/φη καθώς και κίνδυνος έκρηξης. Επίσης ο ανεφοδιασμός κάποιων αεροσκαφών πραγματοποιείται δια της βαρύτητας και όχι μέσω ειδικής διάταξης σωλήνα και ακροφυσίου κατάλληλα γειωμένων κι έτσι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης λόγω συσσώρευσης στατικού ηλεκτρισμού.
-
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2017-01: Η ΥΠΑ όπως μεριμνήσει να βρεθούν τρόποι ελέγχου εφαρμογής του κανονισμού ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα σε αεροδρόμια.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2017-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/09/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε01/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ αποδέχθηκε τις Συστάσεις Ασφάλειας 2017-01 και 2017-02 ενημερώνοντας την ΕΔΑΑΠ σχετικά [έγγραφο ΥΠΑ/Δ3/Α/23103/6675/28.09.2018], κοινοποιώντας τις σχετικές ενέργειές της [έγγραφο ΥΠΑ/Δ3/Γ/23101/6674/28.09.2018] προς την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ιδιοκτητών αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας για τις απαιτήσεις του κανονισμού ανεφοδιασμού και για την διασφάλιση της πιστής εφαρμογής του. Η Fraport, σε συνέχεια των ενεργειών της ΥΠΑ ενημέρωσε την ΕΔΑΑΠ ότι εξέδωσε δική της σχετική Σύσταση Ασφάλειας [SIB 013] για τα αεροδρόμια τα οποία διαχειρίζεται στην Ελλάδα, την οποία κοινοποίησε στην ΕΔΑΑΠ. [ Η ΕΔΑΑΠ Αξιολόγησε ως Επαρκής – Κλειστή τη σύσταση 2017-01 και 2017-02 με το έγγραφό της : ΕΔΑΑΠ/3599/18.10.2018]