Καλώς ήρθατε στην νέα Ιστοσελίδα της ΕΔΑΑΠ

Εκτύπωση

Σκοπός της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων είναι η επίτευξη και διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφάλειας των πτήσεων στη χώρα μας μέσω της Διερεύνησης των Αεροπορικών Ατυχημάτων.

Οι Διερευνήσεις που διεξάγει η ΕΔΑΑΠ γίνονται σύμφωνα με το παράρτημα 13 (Annex 13) του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Έχουν ως μοναδικό στόχο τον εντοπισμό των παραγόντων που συνετέλεσαν στη δημιουργία ενός ατυχήματος ή συμβάντος και την έκδοση Συστάσεων Ασφαλείας ώστε, ύστερα από την εφαρμογή τους, να προλαμβάνονται παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον.

Το όραμα της ΕΔΑΑΠ είναι:

  • Η ελαχιστοποίηση του δείκτη ατυχημάτων στις αερομεταφορές και η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας
  • Η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του κοινού στις αερομεταφορές, με τη βεβαιότητα ότι ακόμη και αν συμβεί αεροπορικό ατύχημα, ένας ανεξάρτητος και ανεπηρέαστος φορέας θα διερευνήσει τα αίτια και θα υποδείξει διορθωτικά μέτρα ώστε τούτο να μην επαναληφθεί.